Uitnodiging lidmaatschap 2021

By | 30/12/2020

Beste Dijleschuimer,

We hebben het werkingsjaar 2020 helaas niet kunnen afsluiten met een festival. In de plaats kwamen er een online tombola en een winterbierenpakket om thuis te degusteren. Het is niet dat we in 2020 niet hebben kunnen drinken en proeven, maar we hebben het veel te weinig
samen kunnen doen. Het is nu duimen dat 2021 snel verbetering brengt.
We gaan het jaar dan ook voorzichtig opstarten met de jaarlijkse algemene vergadering. Die zal dit jaar online georganiseerd worden en niet aan de biermaaltijd gekoppeld worden. Die komt er wel, maar op een latere datum. De eerste helft van het jaar zal rustig verlopen met enkele data onder voorbehoud om er na de zomervakantie dan in te vliegen met onze
traditionele vakantiebieren bottle share, de biermaaltijd, een Antidootavond, een witloof en bier avond en een nog nader te bepalen busuitstap. Allemaal dingen om naar uit te kijken.
Wie niets wil missen kan vanaf nu het lidgeld voor 2021 overschrijven op de rekening van de Dijleschuimers BE82 6528 3329 6568 met als mededeling “lidgeld 2021 + naam/namen (A- of B-lid). We beseffen maar al te goed dat het een mager jaar was, maar denken ook dat met het Dijleschuimer proefglas, de fles Adept, de tombola en het voordelige winterbierenpakket
iedereen toch nog waar voor zijn/haar geld heeft gekregen. Het lidgeld blijft dan ook 20 euro voor A-leden (Dijleschuimers + Zythos), 10 euro voor B-leden (alleen Dijleschuimers). Wens je lid te blijven, doe dan de overschrijving vóór 15 januari 2021. Iedereen die dan betaald heeft,
ontvangt een uitnodiging voor de algemene vergadering van 30 januari en het volledige jaarprogramma.
Wij hopen dat we iedereen na dit moeilijke jaar toch aan boord kunnen houden en er samen een jaar zonder zorgen en met veel gezellige samenkomsten van kunnen maken. Maar eerst zijn er nog de eindejaarsfeesten, die ook anders dan anders zullen zijn. Maak het gezellig in de eigen bubbel en houd het veilig en gezond.

Met schuimende groeten,
Het bestuur (Diederik, Jan, Jos, Marc, Peter en Tom)